Tìm kiếm

Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 huyện Đại Lộc 2023
2 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2023 2023
3 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2023 2023
4 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 2023
5 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Đại Lộc 2023
6 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC 2022
7 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2022 2022
8 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2022 2022
9 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ, CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC 2021
10 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2021 2021
11 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2021 2021
12 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2021 2021
13 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC 2020
14 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2020 2020
15 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 2019
16 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 2019
17 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC 2018
18 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 2018
19 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018 2018

Liên kết Webiste

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập

5,166

Lượt trong năm

583

Lượt trong tháng

372