Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Hưng Quang
Ông Huỳnh Hưng Quang

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Phòng Văn Thư
Ông Phòng Văn Thư

Chức vụ: 

3 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện
Ông Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

Chức vụ: 

4 Nguyễn Đức Dũng
Ông Nguyễn Đức Dũng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

5 Nguyễn Tấn Nhân
Ông Nguyễn Tấn Nhân

Chức vụ: Chánh Thanh tra

6 Phạm  Lương
Ông Phạm Lương

Chức vụ: Trưởng phòng

7 Nguyễn Thị Hồng
Bà Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng

8 Hồ Thanh Phương
Ông Hồ Thanh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng

9 Trần Việt Phương
Ông Trần Việt Phương

Chức vụ: Trưởng phòng

10 Võ Đình Đông
Ông Võ Đình Đông

Chức vụ: Trưởng phòng

11 Hứa Văn Bảy
Ông Hứa Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Nguyễn Thị Thanh Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Quyền Trưởng phòng

13 Võ Ngọc Tốt
Ông Võ Ngọc Tốt

Chức vụ: Trưởng phòng

14 Phan Vân Trình
Ông Phan Vân Trình

Chức vụ: Giám đốc

15 Lê Văn Quang
Ông Lê Văn Quang

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

quanglvqnam@gmail.com
16 Đặng Văn Kỳ
Ông Đặng Văn Kỳ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

17 Hồ Ngọc Mẫn
Ông Hồ Ngọc Mẫn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

18 Lê Đỗ Tuấn Khương
Ông Lê Đỗ Tuấn Khương

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Liên kết Webiste

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập

5,166

Lượt trong năm

583

Lượt trong tháng

372