DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp huyện

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

Lê Văn Quang

Chủ tịch UBND huyện

02353 865 342 
0905 262 379

quanglvqnam@gmail.com

2. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cấp xã

STT

Họ tên

Chức vụ 

Điện thoại 

Hộp thư điện tử

1

Huỳnh Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại Chánh

02353.971.971  0987.366.348

hoadc71@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng Vĩ

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng

0988132239

hongvyphunudaidong@gmail.com

3

Hứa Văn Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa

0235.3509068

0977.575.818

huahungpct@gmail.com

  4

Phan Phước Mơ

Chủ tịch UBND xã Đại Cường

02352463865 

0905258395

phanphuocmo@gmail.com

5

Phan Năm

Chủ tịch UBND xã Đại Minh

02353772031 

0938340415

phannamdaiminh@gmail.com

6

Trương Thị Minh Phương

CT UBND xã Đại Lãnh

0982474225

minhphuongdailanh@gmail.com

7

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch UBND Đại Sơn

0905909447  02353784999

trung79ds@gmail.com

8

Nguyễn Văn Dũng

PCT. UBND xã Đại Hồng

0975.246.364

nguyenvandungdhong@gmail.com

9

Hồ Quách Triều Đổng

Chủ tịch UBND xã Đại Quang

0888951345

quachdongdl@gmail.com

10

Hà Xuân Minh

Chủ tịch UBND xã Đại Hưng

02353974180 

0914.741.272

xuanminhdh@gmail.com

11

Trần Văn Hòa

Chủ tịch UBND

 xã Đại Phong

0961.055.415 

02356.527.769

tranhoa2545@gmail.com

12

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch UBND xã Đại Hòa

02353786111  0396113136

thuanmtdh@gmail.com

13

Nguyễn Thị Minh Nam

Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh

02353991234 01215572705

nguyenthiminhnam@gmail.com

14

Nguyễn Nhớ

Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa

0982.763.297

nguyennhoubnd@gmail.com

15

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND xã Đại Thắng

02353971625 

0905777971

hainv8@gmail.com

16

Đỗ Thanh Cảng

Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp

02356504777 

0988200229

docang2011@gmail.com

17

Đỗ Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Đại An

0235 6522766 

0965555135

dovanhoadaian@gmail.com

18

Hồ Xuân Hội

Chủ tịch UBND xã Đại Tân

0935566175

xuanhoi1108@gmail.com

Liên kết Webiste

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập

5,166

Lượt trong năm

583

Lượt trong tháng

372