Tra cứu hỏi đáp

TT Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Đính kèm Thao tác
1 Cho tôi hỏi về thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất ở xã Đại Đồng Nguyễn Văn A 22/04/2021 | 08:22 AM