Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 Tài liệu họp UBND huyện Tài liệu Hội nghị trực tuyến Xem chi tiết
2 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ PT KT - XH quý I, nhiệm vụ công tác quý II/2021 Tài liệu họp UBND huyện Tài liệu họp UBND huyện Xem chi tiết
3 Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5/2021 Tài liệu họp UBND huyện Tài liệu họp UBND huyện Xem chi tiết
4 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021 Tài liệu họp UBND huyện Tài liệu họp UBND huyện Xem chi tiết
5 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tài liệu họp UBND huyện Tài liệu họp UBND huyện Xem chi tiết
6 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 Tài liệu họp UBND huyện Tài liệu họp UBND huyện Xem chi tiết

Liên kết Webiste

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập

5,166

Lượt trong năm

583

Lượt trong tháng

372