PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HUYỆN CÔNG NGHIỆP

Huyện Đại Lộc nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam, là vùng vành đai và cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các tỉnh Tây Nguyên, cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Kom Tum, Đắc Tà Oóc - Nam Giang về thành phố Đà Nẵng (Trung tâm kinh tế miền Trung) và các tỉnh duyên hải miền Trung

Có tài nguyên đa dạng, lực lượng lao động trẻ, trình độ học vấn khá, đây là những nhân tố cơ bản để Đại Lộc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển công nghiệp để vươn lên thành một huyện phát triển của tỉnh Quảng Nam.

 Sau khi có chủ trương của tỉnh Quảng Nam về phân cấp quy hoạch, quản lý điều hành phát triển các Cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, Đại Lộc đã sớm quy hoạch mạng lưới các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất phê duyệt. Hiện nay, Đại Lộc có 18 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, với tổng diện tích 875 ha (năm 2009 là 395 ha);  huyện đã tiến hành quy hoạch và phê duyệt chi tiết 12 Cụm công nghiệp, với quy mô diện tích 276 ha; thu hút được 36 Dự án, với tổng vốn đăng ký: 3.630 tỷ đồng; trong đó có 2 Dự án FDI (100% vốn nước ngoài). Hiện đã có 19 Dự án đi vào sản xuất ổn định và hoạt động khá hiệu quả; 06 dự án đang đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng; 03 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, 8 dự án đã thỏa thuận địa điểm đầu tư. Tổng vốn đầu tư của 28 dự án đã thực hiện đến cuối năm 2010 đạt 2.845 tỷ đồng, chiếm 74% tổng vốn đăng ký.

Song song với việc quy hoạch và phát triển các Cụm công nghiệp, huyện cũng đã tập trung định vị quy hoạch  07 Khu du lịch sinh thái, phần lớn  nằm trên trục QL 14B ( đường Hồ Chí Minh nhánh Đông): Trà Cân - Đại Hiệp 50 ha; Vũng Thùng - Đại Nghĩa 120 ha; Suối Mơ - Đại Đồng 17 ha; Khe Lim - Đại Hồng 25 ha, Bằng Am - Đại Hồng 383 ha và 02 khu trong vành đai quốc lộ 14B: suối nước khoáng nóng Thái Sơn - Đại Hưng 75 ha, Hồ chứa nước Khe Tân 250 ha. Hiện nay, đã có 3 nhà đầu tư xin chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư. Đặc biệt khu du lịch sinh thái Bằng Am đã thông qua quy hoạch chi tiết qui mô 383 ha, dự kiến tổng mức đến 1250 tỷ đồng do Công ty cổ phần Quảng Cường làm chủ đầu tư.

Với những điều kiện nêu trên, để thu hút được nhiều dự án mới, huyện đã đề xuất với tỉnh Quảng Nam cho phép tiến hành mở rộng 03 Cụm công nghiệp có quy mô lớn ở 3 vùng A, B, C nằm trên trục lộ 14 B như: Cụm công nghiệp Phú Đông - Đại Hiệp 150 ha, Lâm Tây - Đại Đồng 100 ha và Cụm công nghiệp Đại Tân 200 ha. Nâng tổng số diện tích đất quy hoạch công nghiệp trên địa bàn lên 875 ha.

Bên cạnh đó, Đại Lộc cũng đã nỗ lực phấn đấu cải cách thủ tục hành chính, đào tạo bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực, tâm huyết, có đạo đức để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nhất là trong lĩnh vực xúc tiến kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nhân dân đồng thuận ủng hộ chủ trương của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trong việc thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Và sự ủng hộ của nhân dân những năm qua thể hiện rõ nét nhất trong việc chấp hành, đồng thuận cao trong việc giải toả giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.

Thời gian đến, Đại Lộc tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX  (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã đề ra mà trọng tâm là thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ và du lịch. Đại Lộc sẽ làm hết sức mình, với trách nhiệm cao nhất để trở thành điểm đến và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Tất cả vì mục tiêu “phấn đấu trở thành một huyện công nghiệp của tỉnh Quảng Nam vào năm 2015”.

                                                                                                                                                   -- Vân Thanh --

Tin liên quan