Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện triển khai hoạt động năm 2021

Vừa qua, đồng chí Đoàn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện đã chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện đánh giá hoạt động năm 2020, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 và xem xét cho ý kiến đối với danh mục đề tài đăng ký thực hiện năm 2021.


 


 

Trong năm 2020, Hội đồng Khoa học công nghệ huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp UBND huyện về tư vấn, xác định nhiệm vụ,  thực hiện việc xét chọn đề tài của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ. Trong năm qua, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng bằng phương pháp lọc nước tuần hoàn trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và triển khai đề tài Ứng dụng kỹ thuật gieo ươm cây keo tai tượng Úc bằng khay xốp trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Ngọc Quang yêu cầu các thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ của huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công, nâng cao hơn nữa công tác nhân rộng hiệu quả của các đề tài sau nghiệm thu. Theo kế hoạch năm 2021, tiếp tục triển khai thực hiện đề tài Ứng dụng khoa học kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến chè túi lọc An Bằng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, nghiệm thu Ứng dụng kỹ thuật gieo ươm cây keo tai tượng Úc bằng khay xốp trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo tiến độ đề ra và đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phê duyệt hai đề tài, gồm: Nghiên cứu mô hình nuôi cá + trồng rau thủy canh theo quy trình tuần hoàn khép kín (Aquaponics) và Ứng dụng khoa học kỹ thuật để trồng nấm  Mộc Nhĩ tại HTX nấm Tân Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan thường trực Hội đồng) tập trung tham mưu phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động về khoa học công nghệ năm 2021...

Xuân Phương - Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tin liên quan