Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT- HC tại huyện Đại Lộc

Sáng ngày 29/5/2021, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính, hệ không tập trung tại huyện Đại Lộc. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Thái Viết Tường- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; đại biểu lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, các ban, ngành của huyện Đại Lộc và 84 học viên của khóa học.

        

         Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Thái Viết Tường- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: việc mở lớp học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung thể hiện sự quan tâm của Huyện uỷ Đại Lộc trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận. Mục đích khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc các quy định của trường; quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình tham gia học tập.

          Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc phát biểu tại Lễ khai giảng đã khẳng định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn, vững về lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các học viên thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học để vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị được giao.

          Theo chương trình, các học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính, hệ không tập trung (2021- 2022) tại huyện Đại Lộc sẽ được học tập những kiến thức gồm: những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Đường lối của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể ở cơ sở; tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội địa phương, nghiên cứu thực tế và các nội dung quan trọng khác…

Nguyễn Thị Tuyết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc

Tin liên quan